BETOFORCE


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όροι χρήσης

Επικοινωνία


Τα παρακάτω περιγράφουν τους oρους με τους οποiους το http://www.betoforce.gr/ παρέχει σε εσάς πρoσβαση στις υπηρεσiες του. Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μαζί μας. Αν δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε την τοποθεσία αυτή. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε, να τροποποιούμε, να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε τμήματα από τους όρους οποιαδήποτε στιγμή μόνο με δικιά μας απόφαση. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την τοποθεσία μετά από τέτοιες αλλαγές, αυτό σημαίνει πως έχετε συμφωνήσει με τους όρους αυτούς.

1. Η χρήση των διαδικτυακών τόπων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν.Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, νομοθετήματα, θεσμικές διατάξεις και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και την προσφορά, καταγραφή, αγορά και πώληση προϊόντων.

2. Εκτός αν έχει ρητώς δηλωθεί διαφορετικά, οι ειδοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέσω μηνύματος email στη διεύθυνση
info@betoforce.gr. Η ειδοποίηση θα θεωρείται ληφθείσα 24 ώρες μετά την αποστολή του μηνύματος email, εκτός αν ο αποστολέας έχει ειδοποιηθεί πως η διεύθυνση δεν είναι έγκυρη.

3. Oποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου καλύπτεται από τον όρο «Πνευματικά Δικαιώματα» (λογισμικό, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, υπηρεσίες, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθενται δε στους επισκέπτες του www.betoforce.gr αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. H Betoforce καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

4. Σε περίπτωση που το www.betoforce.gr εμφανίζει παραπομπές (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων, η εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

5. Τα κείμενα που εμφανίζονται στην ενότητα της ενημέρωσης και προέρχονται από άλλες πηγές, έχουν σκοπό αποκλειστικά την ενημέρωση του επισκέπτη σε θέματα επικαιρότητας κλπ και δεν αποτελούν ιδιοκτησία του
www.betoforce.gr. Για το λόγο αυτό, σε αυτά τα κείμενα αναφέρεται πάντα η πηγή (μέσο ενημέρωσης ή δικτυακό τόπο από όπου προέρχονται).

6. Παρότι ελέγχουμε με όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα για την αποτελεσματική λειτουργία του www.betoforce.gr, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λειτουργεί σε επίπεδο περιεχομένου και hardware, χωρίς διακοπές ή σφάλματα, και ότι δεν θα προσβάλλεται από ιούς ή άλλα παρόμοια λογισμικά. Δεν εγγυόμαστε συνεχή, αδιάκοπη ή ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και η λειτουργία της τοποθεσίας μας μπορεί να παρεμποδιστεί από διάφορους παράγοντες εκτός του ελέγχου μας.

7. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη Betoforce – Δημήτριος Ελ. Σαπουντζής και τα προϊόντα της καθώς και τρίτους συνεργαζόμενους με αυτήν και κατά παραχώρησή των, ανήκουν αποκλειστικά στους προαναφερόμενους, και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

8. Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν τη δυνατότητα εγκατάστασης cookies από τους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτονται. Τα cookies είναι εφαρμογές που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, όταν αυτός εγγράφεται σε κάποια υπηρεσία, προκειμένου να είναι αναγνωρίσιμος στον server του www.betoforce.gr, που του παρέχει την υπηρεσία.

9. Αν οποιοσδήποτε όρος χρήσης κηρυχθεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, ο όρος δεν εφαρμόζεται και ισχύουν όλοι οι υπόλοιποι όροι χρήσης.

10. Ενδεχόμενη μη αντίδράση μας αναφορικά με παραβάσεις δικές σας ή άλλων δεν αποτελεί παραίτησή μας από το δικαίωμα να αντιδράσουμε αναφορικά με μεταγενέστερες ή παραπλήσιες παραβιάσεις.

Οι παραπάνω όροι χρήσης διατυπώνουν τη συνολική ρύθμιση και συμφωνία μας ως προς το αντικείμενο που παρουσιάζεται.


Αρχική | Προφίλ | Υπηρεσίες | Προϊόντα | Gallery | Ενημέρωση | Επικοινωνία | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Υπομενού


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού